Water

De echte loodgieter bestaat nog.
Hans is er één van.

Een installatiebedrijf is ook wat vroeger algemeen bekend stond als een loodgieter. Natuurlijk zijn de werkzaamheden van een installatiebedrijf nu veelomvattender. Maar goed, loodgieterswerk hoort er bij. En daarvoor ga je nog steeds naar een echte vakman. Kortom, alles waar water doorheen stroomt, is bij Hans in goede handen. Zowel voor de reguliere waterleiding als voor de toe- en afvoer van water voor verwarmingssystemen, sanitair, vloerverwarming en airconditioning. Maar ook de aanleg, reparatie of vervanging van delen van de dakgoten en hemelwaterafvoer en de riolering voert Hans met de grootste precisie uit.

Waterleidingen zijn in principe te verdelen in twee groepen, namelijk de drinkwaterleiding en de overige waterleidingen waaronder onder andere de warmwaterleiding. Aan de drinkwaterleiding, aan het ontwerp en de aanleg, in verband met de gezondheid, strenge eisen gesteld waarvan Hans uiteraard volledig op de hoogte is en hij brengt deze in de praktijk ook tot uitvoering. Deze eisen hebben ook hun invloed op de keuze van de te gebruiken materialen. Een goed ontwerp en een goede aanleg van de waterleidingen bepaalt in grote mate het gebruikscomfort van de gehele installatie. Ofwel, snel warm water uit de kraan als dat nodig is, voldoende toevoer voor verwarmingssystemen en vloerverwarming, en een perfecte afvoer van “vuil” water.

Contemporary technician of household maintenance service in workwear installing pipe system by bathtub

Duurzamer wonen? Hans geeft advies over hergebruik van water.

Het komt steeds vaker voor dat er in wijken een gescheiden rioleringssysteem wordt aangelegd, voor afvalwater en hemelwater. Ook als dat bij u niet het geval is, kan Hans u adviseren hoe u hemelwater kunt hergebruiken voor bijvoorbeeld het spoelen van het toilet of het beregenen van uw tuin. 

Een duurzame toepassing die u natuurlijk uiteindelijk ook een forse besparing op de rekening van het waterbedrijf oplevert. Vraag Hans gewoon eens wat bij u de mogelijkheden zijn, en hij komt met een plan om de waterhuishouding duurzamer te maken.

Een echte vakman nodig voor uw water?

Neem dan nu contact op met Custers installatietechniek oèt Venlo!